Digitalni boni 22

Digitalni bon ’22

Digitalni bon je dobroimetje v vrednosti 150 EUR, ki ga lahko unovčite za nakup računalniške opreme.

Koristi se ga lahko od 15. junija do 30. novembra 2022.

Digitalni bon boste lahko v času veljavnosti izkoristili v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih računalniške opreme. Unovčite ga lahko osebno pri nas v trgovini ali s spletnim nakupom.

Za naročila in nakupe preko naše spletne strani www.molek.si  enostavno  pripnite Izjavo o unovčitvi digitalnega bona Izjava o unovčitvi digitalnega bona 22


Kdo so upravičenci?

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni, če ste 12. marca 2022 imeli stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in ste bili takrat:

- šoloobvezen otrok, vpisan v 7., 8. ali 9. razred,

- dijak srednje šole,

- študent višje šole po predpisih o višjem strokovnem izobraževanju,

- študent študijskega programa prve, druge ali tretje stopnje po predpisih o visokem šolstvu ali

- stari 55 let ali več in se boste udeležili izobraževanja na področju digitalne pismenosti, subvencioniranega po Zakonu o spodbujanju digitalne vključenosti.

Do digitalnega bona ’22 ste upravičeni tudi, če izpolnjujete zgornje pogoje in se šolate v tujini. V tem primeru morate od pristojnega organa pridobiti priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22. Za priznanje statusa morate izpolniti in predložiti Vlogo za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 – šolajoči v tujini (obrazec bo dostopen na portalu eUprava). O vlogi bo odločal organ, pristojen za informacijsko družbo. Če bo zahtevi za priznanje statusa upravičenca do digitalnega bona ’22 ugodila, vas bo o tem obvestila in  vaše podatke posredovala Finančni upravi Republike Slovenije, ki jih bo za potrebe evidentiranja upravičencev do digitalnega bona ’22 vnesla v evidenco digitalnih bonov. Digitalni bon ’22 boste lahko unovčili od vpisa v to evidenco.


Za kaj lahko izkoristite digitalni bon?

Digitalni bon ’22 lahko unovčite izključno za nakup nove, obnovljene ali rabljene računalniške opreme:

- prenosnega, tabličnega ali namiznega računalnika,

- priklopne postaje za prenosni računalnik,

- računalniškega ekrana,

- tipkovnice in miške,

- digitalnega papirja,

- digitalnega peresa,

- čitalnika pametne kartice,

- spletne kamere,

- slušalk z mikrofonom,

- tiskalnika, večfunkcijske naprave, optičnega čitalnika (skenerja),

- 3D tiskalnika,

- zunanje pomnilniške enote,

- posebne računalniške opreme za digitalno vključenost invalidov in
kompleta za učenje programiranja (vključno s kartičnim računalnikom in programsko opremo za razvojna okolja).


Bratje, sestre, polbratje in polsestre lahko digitalni bon ’22 združite z Izjava o združitvi digitalnih bonov 22